Calendario 2019/2020 - Lingua e traduzione inglese ii (Mod. a "linguaggi specialistici e metodologia traduttiva") [MZ]

  • mar 4 feb 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 11 feb 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 18 feb 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 3 mar 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 10 mar 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 17 mar 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 24 mar 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 31 mar 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 7 apr 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni
  • mar 21 apr 2020 14:00 - 17:00 Aula blu - Palazzo Pantaleoni