Cascioli Simona

Simona Cascioli

Professoressa a contratto
  • E-mail s.cascioli@unimc.it
 

Un populu

mittitulu a catina

spugghiatulu

attuppatici a vucca

è ancora libiru.

Livatici u travagghiu

u passaportu

a tavola unni mancia

u lettu unni dormi

è ancora riccu.

Un populu diventa poviru e servu

quannu ci arrubbanu a lingua

addutata di patri:

è persu pi sempri.

[...]

(Ignazio Buttitta)

Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
  • Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
  • Informazione non pervenuta
  • Informazione non pervenuta